Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Zaključne naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata.
Poglejte tudi vsebino magistrskih nalog, ki jih za namen zaključne naloge lahko ustrezno poenostavimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
10
Development of beam-tracking automated vibrometer-scanning unit



more  
9
Avtomatiziran pristop k merjenju odziva struktur v širokem naboru prostostnih stopenj



more  
8
3D printed thermal actuator



more  
7
3D printed robot



more  
6
Using Blender for performance evaluation of image-based measurement methods in experimental mechanics



more  
5
Topološka optimizacija dinamskih lastnosti izbranega izdelka



more  
4
Identifikacija dinamskih lastnosti tankih linijskih struktur



more  
3
Dinamski model elise helikopterja



more  
2
Dinamika sistema togih teles v okviru PyDy



more  
1
Dinamska analiza enostavne strukture z metodami redukcije modelov



more