Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Zaključne naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata.
Poglejte tudi vsebino magistrskih nalog, ki jih za namen zaključne naloge lahko ustrezno poenostavimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
14
Simulacija zagonskega momenta ekscentričnih rotorjevveč  
13
Identifikacija dinamskih lastnosti tankih linijskih strukturveč  
12
Zapis programske kode za izračun zvočne moči (Phyton)več  
11
Brezžično merjenje torzijskega momenta rotirajoćih grediveč  
10
Dinamski model elise helikopterjaveč  
9
Dinamika sistema togih teles v okviru DyPyveč  
8
Doseganje mikrosekundne sinhronizacije s pomočjo klasične mreže in GPSveč  
7
Metoda končnih elementov v okviru pyFEM paketaveč   link to publisher
6
Kivy: razvoj programskih paketov za več operacijskih sistemov s pomočjo Pythonaveč   link to publisher
5
Dinamska analiza enostavne strukture z metodami redukcije modelovveč  
4
Generacija širokospektraknega signala z mikrokrmilnikom Arduino - Teensyveč  
3
Merilna naprava za identifikacijo jakosti spreminjajočega se magnetnega poljaveč  
2
Zasnova GUI za analizo zvokaveč  
1
Uporaba mikrokrmilnika arduino za merjenje vibracij z namenom monitoringaveč