Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.
Zaključne naloge
Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata.
Poglejte tudi vsebino magistrskih nalog, ki jih za namen zaključne naloge lahko ustrezno poenostavimo.
Odprte teme
 
15.  
Dinamika sistema togih teles v okviru DyPy
 
več  
 
14.  
Doseganje mikrosekundne sinhronizacije s pomočjo klasične mreže in GPS
 
več  
 
13.  
Hitra Fourierjeva transformacija s spremenljivim korakom
 
več  
 
12.  
Vibroizolacija temperaturnega ščita nosilca motorja
 
več  
 
11.  
Uporaba Raspberry Pi in Pi kamere za obdelavo slik
 
več   www.raspberrypi.org/products/pi-noir-camera/
 
10.  
Metoda končnih elementov v okviru pyFEM paketa
 
več   www.wiley.com/legacy/wileychi/deborst/supp/PyFEM_manual-1.0.pdf
 
9.  
Kivy: razvoj programskih paketov za več operacijskih sistemov s pomočjo Pythona
 
več   kivy.org
 
8.  
Dinamska analiza enostavne strukture z metodami redukcije modelov
 
več  
 
7.  
Generacija širokospektraknega signala z mikrokrmilnikom Arduino - Teensy
 
več  
 
6.  
Analiza vpliva nevzmetene mase na dinamiko vozila
 
več  
 
5.  
Merilna naprava za identifikacijo jakosti spreminjajočega se magnetnega polja
 
več  
 
4.  
Izračun dinamskega odziva sistema togih teles
 
več  
 
3.  
Zasnova GUI za analizo zvoka
 
več  
 
2.  
Uporaba mikrokrmilnika arduino za merjenje vibracij z namenom monitoringa
 
več  
 
1.  
Propagacija merilnih negotovosti v identifikaciji parametrov sistema z eno prostostjo
 
več  
Page created in 134 ms. Privacy