Zaključne naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata.
Poglejte tudi vsebino magistrskih nalog, ki jih za namen zaključne naloge lahko ustrezno poenostavimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
17
Izvedba kontrolnega in merilnega sistema za napravo za balansiranje rotorjev s sistemom BeckhoffV sklopu naloge je potrebno obstoječo napravo za balansiranje rotorjev nadgraditi z industrijskim sistemom Beckhoff, ki omogoča zajem merilnih podatkov ter avtomatizacijo merilni ... več  
16
Izdelava programskega orodja za preračun in izris notranjih sil v nosilcuV sklopu naloge je potrebno zasnovati program za preračun notranjih sil in momentov splošnih nosilčnih konstrukcij. Potrebno je definirati nabor gradnikov ter postopek sestavlja ... več  
15
Izdelava zaznavala za merjenje notranjih sil v nosilcuNa področju statike togih teles predstavlja enega izmed ključnih korakov določitev notranjih sil in momentov v nosilcih. V sklopu zaključne naloge je potrebno zasnovati merilno ... več  
14
Identifikacija dinamskih lastnosti tankih linijskih strukturZa modeliranje dinamskega odziva tankih linijskih struktur se navadno poslužujemo metode končnih elementov. Ker je pri linijskih strukturah ena dimenzija bolj izrazita od ostalih ... več  
13
Simulacija zagonskega momenta ekscentričnih rotorjevNaloga se navezuje na identifikacijo ekscentričnosti perila v pralnem stroju na podlagi meritve momenta/toka na pogonskem elektromotorju. Pralni stroj namreč posredno preko meri ... več  
12
Zapis programske kode za izračun zvočne moči (Phyton)Meritev zvočne moči predstavlja standardizirano meritev (ISO 3744) s katero se oceni hrupnost naprav. Meritev hrupnosti se izvaja v namenski v gluhi sobi s sferično postavitvijo ... več  
11
Brezžično merjenje torzijskega momenta rotirajoćih grediMerjenje torzijskega momenta na gredeh se navadno izvede z štirimi merilnimi lističi vezanimi v Wheatstonov mostiček. Pri torziji je ravnina maksimalnih normalnih napetosti zasu ... več  
10
Dinamski model elise helikopterjaV zadnjih dveh desetletjih se metoda absolutnih vozliščnih koordinat pospešeno razvija. Gre za inkrementalno metodo končnih elementov, ki je namenjena simulaciji prožnih teles ... več  
9
Dinamika sistema togih teles v okviru DyPyV okviru zaključne naloge je treba preučiti python paket za simuliranje dinamike sistema togih teles DyPy. Paket predstavlja nadgradnjo paketa  ... več  
8
Doseganje mikrosekundne sinhronizacije s pomočjo klasične mreže in GPSPri merjenjenju dinamskih odzivov s shranjevanjem v oblak je bistvenega pomena dobra sinhronizacija različnih naprav. Pri tem je potrebna sinhrnizacija ure natančnosti nekaj (des ... več  
7
Metoda končnih elementov v okviru pyFEM paketaOdprtokodni paket pyFEM je napisan v okolju Python in omogoča relativno preprosto uporabo metode končnih elementov. Paket je mogoče poljubno nadgrajevati. V okviru zaključne na ... več   www.wiley.com/legacy/wileychi/deborst/supp/PyFEM_manual-1.0.pdf
6
Kivy: razvoj programskih paketov za več operacijskih sistemov s pomočjo PythonaKivy je Python knjižnica, ki omogoča razvoj programskih paketov, ki delujejo na različnih platformah (Windows, Linux, Android, OS X, iOS) in podpira večtočkovno interakcijo pr ... več   kivy.org
5
Generacija širokospektraknega signala z mikrokrmilnikom Arduino - TeensyNamen naloge je izdelati aplikacijo za generacijo širokospektalnega signala s pomočjo mikrokrmilnika Arduino - Teensy. Cilj je krmiljenje elektromagnetnega stresalnika z namenom  ... več  
4
Dinamska analiza enostavne strukture z metodami redukcije modelovPri numerični obravnavi problemov se velikokrat srečujemo z ogromnimi modeli, ki terjajo veliko računskega časa. Namen naloge je uporabiti eno od metod redukcije modelov na eno ... več  
3
Merilna naprava za identifikacijo jakosti spreminjajočega se magnetnega poljaV dinamiki se velikokrat srečujemo z sistemi vzbujenimi zaradi vpliva elektromagnetnega polja. Pri zapisu tovrstnega vzbujanja je ključna identifikacija oblike in jakosti magnetn ... več  
2
Zasnova GUI za analizo zvokaPotrebno je postaviti grafični uporabniški vmesnik v okolju PyQt za analizo zvoka v realnem času. Spoznati je potrebno osnove tehnične akustike (zvočni tlak, zvočna raven, zv ... več  
1
Uporaba mikrokrmilnika arduino za merjenje vibracij z namenom monitoringaNamen naloge je postaviti enostaven in poceni sistem za merjenje vibracij z razvojno plošco Arduino in mems zaznavalom pospeškov. Tak sistem bi se lahko uporabljal za monitoring. ... več