Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Zaključne naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata.
Poglejte tudi vsebino magistrskih nalog, ki jih za namen zaključne naloge lahko ustrezno poenostavimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
9
Uporaba SensorTile bluetooth DK za merjenje vibracij z namenom monitoringaCilj naloge je merjenje vibracij s pomočjo modula SenzorTile. Proizvajalec modula ponuja tako developmen ... več  
8
Topološka optimizacija dinamskih lastnosti izbranega izdelkaCilj naloge osvojitev znanja analize struktur s pomočjo topološke optimizacije. V ta namen je najprej potrebno preučiti obstoječe stanje področja, nakar se na izbranem izdelku ... več  
7
Identifikacija ravninske kinematike na podlagi obdelave digitalnih slik z uporabo odprtokodnih orodijMetode obdelave digitalnih slik se v eksperimentalni mehaniki vse bolj uvaljavljajo kot alternativa klasičnim merilnim napravam. V okviru zaključne naloge bo študent opravljal m ... več  
6
Numerično modeliranje trka v okviru eksplicitne dinamikeDinamika trka se med drugim uporablja pri analizi prometnih nezgod, to je pri t.i. crash testih vozil, pri analizi padca izdelkov na tla, v orožarski industriji ... Omenjene prime ... več  
5
Vpliv mase in nivoja vzbujanja na izdelek z nelinearno odzivno karakteristikoV praksi veliko industrijskih izdelkov izkazuje nelinearno odzivanje oz. karakteristiko na vibracijsko vzbujanje. Dinamsko modeliranje takšnih izdelkov je posledično oteženo, pr ... več  
4
Identifikacija dinamskih lastnosti tankih linijskih strukturZa modeliranje dinamskega odziva tankih linijskih struktur se navadno poslužujemo metode končnih elementov. Ker je pri linijskih strukturah ena dimenzija bolj izrazita od ostalih ... več  
3
Dinamski model elise helikopterjaV zadnjih dveh desetletjih se metoda absolutnih vozliščnih koordinat pospešeno razvija. Gre za inkrementalno metodo končnih elementov, ki je namenjena simulaciji prožnih teles ... več  
2
Dinamika sistema togih teles v okviru PyDyV okviru zaključne naloge je treba preučiti python paket za simuliranje dinamike sistema togih teles PyDy. Paket predstavlja nadgradnjo paketa  ... več  
1
Dinamska analiza enostavne strukture z metodami redukcije modelovPri numerični obravnavi problemov se velikokrat srečujemo z ogromnimi modeli, ki terjajo veliko računskega časa. Namen naloge je uporabiti eno od metod redukcije modelov na eno ... več