Statika in kinematika

Univerzitetni študijski program, 1. letnik (1. semester)
45ur predavanj + 30ur vaj (št. pred.: 2002)
Predavatelja
Professor

Miha Boltežar, PhD

  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Assistant Professor

Gregor Čepon, PhD

  gregor.cepon@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Študijski in izpitni red
[Statika in kinematika 2018/19].
Domače naloge
https://sik.domace-naloge.si/
Domače naloge sprejemate in oddajate preko spletne aplikacije.
Download
[Laboratorijske vaje]  
Definicije nalog pri vajah
[Vaja 1-naloge]   [Vaja 2-naloge]   [Vaja 3-naloge]   [Vaja 4-naloge]   ?> [Vaja 5-naloge]   ?> [Vaja 6-naloge]   [Vaja 7-naloge]   [Vaja 8-naloge]   [Vaja 9-naloge]   [Vaja 10-naloge]  
Opis predmeta
Statika
Aksiomi in zakoni mehanike, statika masne točke, moment sile, statika togega telesa, težišča, predstavitev konstrukcijskih elemetntov, nosilci, paličja,vrvi, mešani sistemi, trenja
Kinematika
Predstavitev koordinatnih sistemov, Kinematika masne točke, ravninsko gibanje, kinematika togega telesa, definicija pola hitrosti, sestavljeno gibanje
Laboratorijske vaje
Laboratorijske vaje so namenjene uporabi teoretičnega znanja na praktičnih primerih in spoznavanju osnov eksperimentalnih pristopov v statiki in kinematiki
Laboratorijske vaje so sestavljene iz dveh samostojnih vaj.
Literatura
Spletne povezave