Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.
Podiplomski študij
Nosilec
 
Professor
Miha Boltežar,PhD
Ladisk, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
miha.boltezar@fs.uni-lj.si    ⌂ ladisk.si/~boltezar/
☏ +386 1 4771 608     
Scholar Home  
Opis predmeta
Nosilec je vodja raziskovalne skupine Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij, v okviru katere poteka podiplomsko izobraževanje.
Prav tako je tudi nosilec predmetov na podiplomskem študiju konstrukcijsko mehanske smeri:
Dinamika in vibracije,
Dinamika sistemov teles,
Nelinearna nihanja struktur.
Page created in 15 ms. Privacy