Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Odprt dinamski laboratorij (ODL)

Zakaj ODL?
Pri svojem pedagoško/raziskovalnem delu pogosto srečamo študente, ki imajo lastne projekte, pa nimajo materialnih virov (npr. merilne, prototipne opreme) in ustreznega strokovnega znanja. Namen ODL je, da takim projektom pomaga k hitrejši in boljši realizaciji.

Kaj lahko pričakujejo člani ODL?
Kot član ODL lahko pričakujem prosti dostop do dela prostorov laboratorija Ladisk in tudi do dela raziskovalne opreme. Prav tako imajo člani ODL prosti dostop do prototipne delavnice in drobnega material v njej. Vsak član ODL bo dobil mentorja, ki mu bo svetoval, v kolikor bo član to želel.

Kako postanem član ODL?
Članstvo odprtega laboratorija se pridobi preko projektnega predloga, v katerem se predstavi raziskovalni ali drugi projekt, ki bi ga želeli uresničiti v okviru ODL.
Projektni predlog naj bo 1-3 strani dolg dokument, v katerem predstavite:
  * 1. idejo,
  * 2. oceno materialnih sredstev (npr. merilna oprema, 3d printer,...),
  * 3. strokovnih (npr. mentorstvo) sredstev ter
  * 4. oceno časa za realizacijo (časovni okvir praviloma ne sme biti daljši od treh mesecev).
Članstvo je aktivno tekom trajanja projekta. V kolikor pomagate pri vodenju ODL, se vaše članstvo ne zaključi z zaključkom projekta. Če želite postati član, napišite projektni predlog in ga posredujte na naslov vodje laboratorija Ladisk: miha.boltezar@fs.uni-lj.si.

Komu je namenjeno članstvo?
Prioritetno je članstvo namenjeno študentom Fakultete za strojništvo, nato študentom Univerze v Ljubljani in nazadnje vsem ostalim (prav vsem!).

Ali so projekti v ODL povezani s pedagoškim procesom?
Ne! Ideja ODL je, da podpira lastne projekte članov, ki presegajo pedagoški okvir. Nadaljevanje projekta v okviru pedagoških obveznosti (npr. magistrske naloge) pa ni izključeno.

Kakšne dolžnosti imam kot član ODL
Kot član ODL ste dolžni z opremo laboratorija skrbeti v luči dobrega gospodarja. Prav tako svoje znanje prenašate drugim članom ODL. Udeležujete se tudi rednih srečanj članov ODL, na katerih poročate o napredku vašega projekta.

Kdaj je naslednji dan odprtih vrat?
Imate vprašanja? Bi želeli videti laboratorij? Če ne želite zamuditi dogodkov, se naročite na naša obvestila (spodaj).

Se želite naročiti na novice?
Člani ODL bomo občasno pripravili javno predstavite projektov. Če takega dogodka in ostalih novic ne želite zamuditi, se prijavite na naša obvestila.