Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Nihanja struktur

Magistrski študijski program, smer: Mehanika gradiv, sistemov in procesov
2. letnik (4. semester)
30 ur predavanj + 30 ur vaj
Predavatelj

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Cilji predmeta
Obvladovanje dinamskega obnašanja realnih inženirskih struktur kot npr. pralni stroj, alternator, elektromotor, zaganjalnik, vsesmerni prikazovalnik, sesalna enota. Graditev veljavnih parametričnih modelov.
Kompetence:
Okvirna vsebina vaj
[Nihanja struktur 2014/15]
Primeri industrijskih projektov, ki so blizu predmetu
3
Dynamics and noise analysis of washing machines

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2014-2016

več   http://www.gorenje.si
2
Structural Dynamics and Vibration Fatigue of the Smart Glow Plug

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2009-2013

več   http://www.hidria.com
1
Modelling of dry vacuum motor

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential), 2003

video   več   http://www.domel.si
Pravila izpitov
Pozitivno ocenjene laboratorijske vaje so pogoj za pristop k izpitu. Izpit je sestavljen iz pisnega izpita iz nalog ter iz pisnega izpita iz teorije. Oba dela se piše na isti dan. K izpitu (kolokviju) lahko pristopite le z veljavnim indeksom ali študentsko izkaznico. Izpit morate pisati samo na izpitno polo. Na izpitu lahko uporabljate le pole na katere pišete, pisalo, brisalo in računalo.
Literatura
Spletne povezave