Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Nihanje struktur (ECTS: 5)
4.semester druge stopnje
Smer: Mehanika sistemov, gradiv in procesov
30 ur predavanj + 30 ur vaj
Predavatelj
 
Professor
Miha Boltežar,PhD
Ladisk, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
miha.boltezar@fs.uni-lj.si    ⌂ ladisk.si/~boltezar/
☏ +386 1 4771 608     
Scholar Home  
Cilji predmeta
Obvladovanje dinamskega obnašanja realnih inženirskih struktur kot npr. pralni stroj, alternator, elektromotor, zaganjalnik, vsesmerni prikazovalnik, sesalna enota. Graditev veljavnih parametričnih modelov.
Kompetence:
* Merjenje frekvenčnih prenosnih funkcijna strukturah.
* Razumevanje ter izvajanje eksperimentalne modalne analize.
* Gradnja veljavnih parametričnih modelov.
* Razumevanje osnov iz nelinearnih nihanj.
Okvirna vsebina vaj
[Nihanja struktur 2014/15].
Primeri industrijskih projektov, ki so blizu predmetu
 
3.  
Dynamics and noise analysis of washing machines
LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2014-2016 
more   www.gorenje.si
 
2.  
Structural Dynamics and Vibration Fatigue of the Smart Glow Plug
LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2009-2013 
more   www.hidria.com
 
1.  
Modelling of dry vacuum motor
LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential), 2003 
video   more   www.domel.si
Pravila izpitov
Pozitivno ocenjene laboratorijske vaje so pogoj za pristop k izpitu. Izpit je sestavljen iz pisnega izpita iz nalog ter iz pisnega izpita iz teorije. Oba dela se piše na isti dan. K izpitu (kolokviju) lahko pristopite le z veljavnim indeksom ali študentsko izkaznico. Izpit morate pisati samo na izpitno polo. Na izpitu lahko uporabljate le pole na katere pišete, pisalo, brisalo in računalo.
Literatura
  • Boltežar Miha: Mehanska nihanja - 1.del (2. popravljena izdaja), Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2010 - [Več o učbeniku]
  • Rao, S.S.: Mechanical vibrations.- 3rd ed.- Reading etc. : Addison-Wesley Publishing Company, cop. 1995, izbrana poglavja
  • Rao, J.S.: Dynamics of plates.- New York; Basel; Hong Kong: M. Dekker; New Delhi etc. : Narosa, cop. 1999, izbrana poglavja
  • N.M.M.Maia, J.M.M.Silva: Theoretical and Experimental Modal Analysis, Research Studies Press, 1997, izbrana poglavja
  • Thomson W.T., M.D. Dahlen: Theory of Vibration with Applications, Prentice Hall, 1998, izbrana poglavja
  • Shin, Kihong., Hammond, Joseph: Fundamentals of Signal Processing for Sound and Vibration Engineers, 1st Ed., Wiley VCH, 2008, izbrana poglavja