Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Magistrske naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata (tudi za raziskovalno nalogo / Prešernovo nagrado).
Poglejte tudi vsebino zaključnih nalog, ki jih za namen magistrske naloge lahko ustrezno nadgradimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
20
Implementacija racionalne polinomske funkcije za eksperimentalno modalno analizoveč  
19
Avtomatizacije meritve akustične holografije v bližnjem poljuveč  
18
3D natisnjeni termični aktuatorveč  
17
Krmiljenje 3D natisnjenega termičnega aktuatorjaveč  
16
3D natisnjeni robotveč  
15
Uporaba programa Blender za evaluacijo optičnih merilnih metod v eksperimentalni mehanikiveč  
14
Pametne, samo-zavedne, 3D natisnjene dinamske struktureveč  
13
Fazne metode identifikacije pomikov iz digitalni slik za merjenje mehanskih vibracijveč  
12
Samodejno zaznavanje lokacije in orientacije pospeškomerov pri prosto vpetih strukturahveč  
11
Obdelava merilnih podatkov na napravi za balansiranje rotorjevveč  
10
Karakterizacija in modeliranje struktur iz ekspandiranega polistirenaveč  
9
Eksperimentalna modalna analiza s hitro kameroveč  
8
Aplikacija v oblaku za identifikacijo pomikov na podlagi obdelave digitalnih slik v programskem okolju Pythonveč  
7
Generacija naključnega signala s superpozicijo harmonskega signala za preizkuse vibracijskega utrujanjaveč  
6
Nelinearna modalna analiza s pomočjo strojnega učenjaveč  
5
Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju Modelicaveč  
4
Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicijeveč  
3
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih strukturveč  
2
Eksperimentalna modalna analiza z več vzbujanj in več meritev odziva hkrativeč  
1
Časovno-frekvenčne metode za vrednotenje vibracijske poškodbeveč