Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Magistrske naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata (tudi za raziskovalno nalogo / Prešernovo nagrado).
Poglejte tudi vsebino zaključnih nalog, ki jih za namen magistrske naloge lahko ustrezno nadgradimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
29
Analiza rotordinamike z uporabo Python paketa ROSSveč  
28
Krmiljenje elektrodinamskage stresalnika z uporabo Python paketa Rattlesnakeveč  
27
3D natisnjen metamaterial z negativnim temperaturnim raztezkomveč  
26
Razvoj Lidar sistema za 3D tiskalnikveč  
25
Dotisk struktur na obstoječe površineveč  
24
Odkrivanje napak v 3D tisku z uporabo nevronskih mrežveč  
23
Implementacija 'input shapinga' v 3D tiskuveč  
22
Termične razmere in širjenje razpoke pri vibracijskem utrujanju 3D natisnjene struktureveč  
21
Avtomatsko iskanje neodvisnih spremenljivk stanja dinamskega sistema iz posnetkaveč  
20
BoomBox: rekonstrukcija predmeta iz zvoka padcaveč  
19
Ekstrakcija gibalne enačbe iz eksperimentalnih podatkovveč  
18
Avtomatizacije meritve akustične holografije v bližnjem poljuveč  
17
3D natisnjeni termični aktuatorveč  
16
Krmiljenje 3D natisnjenega termičnega aktuatorjaveč  
15
3D natisnjeni robotveč  
14
Uporaba programa Blender za evaluacijo optičnih merilnih metod v eksperimentalni mehanikiveč  
13
Pametne, samo-zavedne, 3D natisnjene dinamske struktureveč  
12
Fazne metode identifikacije pomikov iz digitalni slik za merjenje mehanskih vibracijveč  
11
Samodejno zaznavanje lokacije in orientacije pospeškomerov pri prosto vpetih strukturahveč  
10
Obdelava merilnih podatkov na napravi za balansiranje rotorjevveč  
9
Karakterizacija in modeliranje struktur iz ekspandiranega polistirenaveč  
8
Eksperimentalna modalna analiza s hitro kameroveč  
7
Generacija naključnega signala s superpozicijo harmonskega signala za preizkuse vibracijskega utrujanjaveč  
6
Nelinearna modalna analiza s pomočjo strojnega učenjaveč  
5
Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju Modelicaveč  
4
Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicijeveč  
3
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih strukturveč  
2
Eksperimentalna modalna analiza z več vzbujanj in več meritev odziva hkrativeč  
1
Časovno-frekvenčne metode za vrednotenje vibracijske poškodbeveč