Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Magistrske naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata (tudi za raziskovalno nalogo / Prešernovo nagrado).
Poglejte tudi vsebino zaključnih nalog, ki jih za namen magistrske naloge lahko ustrezno nadgradimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
29
Analyzing Rotordynamics using the ROSS Python Packagemore  
28
Controlling an electrodynamskage shaker using the Rattlesnake Python packagemore  
27
3D Printed Metamaterial with Negative Thermal Expansionmore  
26
Development of Lidar System for 3D Printermore  
25
3D-Printing Structures on Existing Surfacesmore  
24
Detection of 3D Printing Defects Using Neural Networksmore  
23
Implementing Input Shaping in 3D Printingmore  
22
Thermal conditions and crack propagation on 3D printed structure during vibration fatiguemore  
21
Automated discovery of fundamental variables hidden in experimental datamore  
20
Boom Box: object reconstruction from the sound of fallmore  
19
Distilling free-form natural laws from experimental datamore  
18
Avtomatizacije meritve akustične holografije v bližnjem poljumore  
17
3D printed thermal actuatormore  
16
Control of a 3D printed thermal actuatormore  
15
3D printed robotmore  
14
Using Blender for performance evaluation of image-based measurement methods in experimental mechanicsmore  
13
Pametne, samo-zavedne, 3D natisnjene dinamske strukturemore  
12
Phase-based displacement identification in digital images for vibration measurementmore  
11
Samodejno zaznavanje lokacije in orientacije pospeškomerov pri prosto vpetih strukturahmore  
10
Obdelava merilnih podatkov na napravi za balansiranje rotorjevmore  
9
Karakterizacija in modeliranje struktur iz ekspandiranega polistirenamore  
8
Experimental modal analysis with high-speed cameramore  
7
Generacija naključnega signala s superpozicijo harmonskega signala za preizkuse vibracijskega utrujanjamore  
6
Nelinearna modalna analiza s pomočjo strojnega učenjamore  
5
Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju Modelicamore  
4
Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicijemore  
3
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih strukturmore  
2
Eksperimentalna modalna analiza z več vzbujanj in več meritev odziva hkratimore  
1
Časovno-frekvenčne metode za vrednotenje vibracijske poškodbemore