Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Magistrske naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata (tudi za raziskovalno nalogo / Prešernovo nagrado).
Poglejte tudi vsebino zaključnih nalog, ki jih za namen magistrske naloge lahko ustrezno nadgradimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
24
Thermal conditions and crack propagation on 3D printed structure during vibration fatiguemore  
23
Boom Box: object reconstruction from the sound of fallmore  
22
Automated discovery of fundamental variables hidden in experimental datamore  
21
Distilling free-form natural laws from experimental datamore  
20
Rational Fraction Polynomial method implementation for experimental modal identificationmore  
19
Avtomatizacije meritve akustične holografije v bližnjem poljumore  
18
Control of a 3D printed thermal actuatormore  
17
3D printed thermal actuatormore  
16
3D printed robotmore  
15
Using Blender for performance evaluation of image-based measurement methods in experimental mechanicsmore  
14
Pametne, samo-zavedne, 3D natisnjene dinamske strukturemore  
13
Phase-based displacement identification in digital images for vibration measurementmore  
12
Samodejno zaznavanje lokacije in orientacije pospeškomerov pri prosto vpetih strukturahmore  
11
Obdelava merilnih podatkov na napravi za balansiranje rotorjevmore  
10
Karakterizacija in modeliranje struktur iz ekspandiranega polistirenamore  
9
Experimental modal analysis with high-speed cameramore  
8
Aplikacija v oblaku za identifikacijo pomikov na podlagi obdelave digitalnih slik v programskem okolju Pythonmore  
7
Generacija naključnega signala s superpozicijo harmonskega signala za preizkuse vibracijskega utrujanjamore  
6
Nelinearna modalna analiza s pomočjo strojnega učenjamore  
5
Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju Modelicamore  
4
Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicijemore  
3
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih strukturmore  
2
Eksperimentalna modalna analiza z več vzbujanj in več meritev odziva hkratimore  
1
Časovno-frekvenčne metode za vrednotenje vibracijske poškodbemore