Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Magistrske naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata (tudi za raziskovalno nalogo / Prešernovo nagrado).
Poglejte tudi vsebino zaključnih nalog, ki jih za namen magistrske naloge lahko ustrezno nadgradimo.

Priporočamo, da se za pisanje magistrske naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
17
Samodejno zaznavanje lokacije in orientacije pospeškomerov pri prosto vpetih strukturahPri meritvah v strukturni dinamiki pogosto potrebujemo lokacijo in orientacijo pospeškomera. V ta namen se pogosto uporabljajo zahtevni merilni postopki ali dodatna merilna oprema ... več  
16
Pametne, samo-zavedne, 3D natisnjene dinamske strukture3D tiskane tehnologije omogočajo izdelavo pametnih struktur, ki zaznavajo svoje stanje in so nanj sposobne tudi reagirati. Področje pametnih 3D natisnjenih dinamskih struktur se  ... več  
15
Uporaba SensorTile bluetooth DK za eksperimentalno modalno analizoCilj naloge je izvesti eksperimentalno modalano analizo s pomočjo modula SenzorTile. Proizvajalec modula ... več  
14
Obdelava merilnih podatkov na napravi za balansiranje rotorjevNa obstoječi napravi za balansiranje rotorjev je potrebno razviti uporabniški vmesnik, ki omogoča analizo in prikaz izmerjenih podatkov. Za zajem merilnih veličin se uporabi PL ... več  
13
Karakterizacija in modeliranje struktur iz ekspandiranega polistirenaEkspandiran polistiren je eden od najpogosteje uporabljanih materialov za embaliranje občutljivih izdelkov, ki morajo iz proizvodnje do kupca prispeti nepoškodovani. Navkljub pog ... več  
12
Eksperimentalna modalna analiza s hitro kameroEksperimentalna modalna analiza je postopek identifikacije modalnih parametrov (lastna frekvenca, faktor dušenja) na podlagi pomerjenega vibracijskega odziva strukture. Med novej ... več  
11
Aplikacija v oblaku za identifikacijo pomikov na podlagi obdelave digitalnih slik v programskem okolju PythonZ razvojem informacijskih tehnologij ponudba programskih orodij v oblaku postaja ena najbolj priljubljenih načinov distribucije. Prav tako so metode meritev kinematike v mehanskih ... več  
10
Generacija naključnega signala s superpozicijo harmonskega signala za preizkuse vibracijskega utrujanjaNaloga predvideva preučitev, izdelavo in preverbo algoritma, ki bo v realnem času zagotavljal naključen signal s superpozicijo večih sinusnih signalov različnih frekvenc v tre ... več  
9
Razvoj magnetoreološke aktivne dušilke vibracijZadnje znanstvene raziskave potrjujejo uporabnost aktivnih dušilnih elementov v obliki magnetoreološke tekočine. Taki tekočini lahko hipno spreminjajo togostno/dušilne paramet ... več  
8
Izdelava laboratorijske naprave ročičnega mehanizmaRočični mehanizem predstavlja pogosto uporabljen strojni element in je tipičen primer kinematskega mehanizma pri katerem se krožno gibanje pretvori v translatorno gibanje. V sk ... več  
7
Strojno učenje za razločevanje strukturnih lastnostiStrukturne lastnosti enolično identificirajo stanje merjene strukture. Klasično izmerjene veličine (npr. lastne frekvence, dušenje) povezujemo s podatki modela in nato na podla ... več  
6
Nelinearna modalna analiza s pomočjo strojnega učenjaLinearna eksperimentalna modalna analiza je primerna za dinamske sisteme pri katerih lahko predpostavimo linearnost med vzbujanjem in odzivom. V letu 2017 je bil objavljen znanstve ... več  
5
Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju ModelicaV okviru magistrske naloge je treba preučiti principe objektno orientiranega modeliranja dinamskih sistemov v okolju OpenModelica. Razvi ... več  
4
Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicijeV letu 2007 sta Frei in Osorio (Intrinsic time-scale decomposition: time–frequency–energy analysis and real-time filtering of non-stationary signals, Proceedings of the Roya ... več  
3
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih strukturLamelirane osno simetrične strukture so pogoste predvsem v elektromotorjih in alternatorjih, ter navadno pomembno vplivajo na lastno dinamiko preostale strukture. Uporaba simetrij ... več  
2
Eksperimentalna modalna analiza z več vzbujanj in več meritev odziva hkratiV praksi je večina naprav (npr. pralni stroj, avto, letalo) izpostavljenih dinamskih obremenitvam, posledicča česar so vibracije. Ponavadi so vibracije moteč ... več  

1
Časovno-frekvenčne metode za vrednotenje vibracijske poškodbeVelikokrat je izdelek iz okolja vzbujan z naključno obremenitvijo. Po analizi strukturne dinamike frekvenčne števne metode omogočijo izračun ocene poškodob ... več