Magistrske naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata (tudi za raziskovalno nalogo / Prešernovo nagrado).
Poglejte tudi vsebino zaključnih nalog, ki jih za namen magistrske naloge lahko ustrezno nadgradimo.

Priporočamo, da se za pisanje magistrske naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
33
Razvoj magnetoreološke aktivne dušilke vibracijZadnje znanstvene raziskave potrjujejo uporabnost aktivnih dušilnih elementov v obliki magnetoreološke tekočine. Taki tekočini lahko hipno spreminjajo togostno/dušilne paramet ... več  
32
Magnetni debalans kot vir vibracijskega vzbujanjaPoleg masne neuravnoteženosti se pri elektromotrojih srečamo tudi z magnetno neuravnoteženostjo. Kadar je masna neuravnoteženost majhna, postane magnetna toliko bolj pomembna.  ... več  
31
Izdelava laboratorijske naprave ročičnega mehanizmaRočični mehanizem predstavlja pogosto uporabljen strojni element in je tipičen primer kinematskega mehanizma pri katerem se krožno gibanje pretvori v translatorno gibanje. V sk ... več  
30
Strojno učenje za razločevanje strukturnih lastnostiStrukturne lastnosti enolično identificirajo stanje merjene strukture. Klasično izmerjene veličine (npr. lastne frekvence, dušenje) povezujemo s podatki modela in nato na podla ... več  
29
Nelinearna modalna analiza s pomočjo strojnega učenjaLinearna eksperimentalna modalna analiza je primerna za dinamske sisteme pri katerih lahko predpostavimo linearnost med vzbujanjem in odzivom. V letu 2017 je bil objavljen znanstve ... več  
28
Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju ModelicaV okviru magistrske naloge je treba preučiti principe objektno orientiranega modeliranja dinamskih sistemov v okolju OpenModelica. Razvi ... več  
27
Polimerni piezo merilni lističi za identifikacijo dinamskih veličinV zadnjih letih so se na trgu pojavili polimerni piezo merilni lističi, ki zaradi svoje nizke cene predstavljajo alternativo uveljavljenim uporovnim merilnim lističem ter piezo-k ... več  
26
Raziskava vpliva nanosa umetnih smol na dušenje vibracijV nalogi bo potrebno eksperimentalno določiti in analizirati parametre nanosa iz umetnih smol ki vplivajo na dušenje plošče. Nato je potrebno poiskati in pregledati ustrezno li ... več  
25
Optimizacija količine nanosa umetnih smol na nosilec motorja za dušenje vibracijV nalogi bo potrebno numerično ali eksperimentalno optimizirati parametre nanosa iz umetnih smol ki vplivajo na dušenje nosilca motorja. Potrebno je poiskati in pregledati ustrez ... več  
24
Karakterizacija materialov za vibracijsko zaščito rokČlovek pri delu z ročnimi orodji prejema zdravju škodljive vibracije, kar vodi v resne poškodbe rok. Čeprav poznamo več vrst zaščite rok, se zadnje čase uveljavlja predvse ... več  
23
Preverjanje principa superpozicije pri meritvah prstaBiodinamika je veda, ki se ukvarja z vplivom vibracij na človeka. Ker velik del vibracij vstopa v človeško telo skozi prste, želimo natančno izmeriti njihov biodinamični odzi ... več  
22
Izračun togosti kotalnih ležajevPravilen popis dinamskih lastnosti kotalnih ležajev predstavlja dandanes še vedno velik izziv. Razlog je v njihovi nelinearnosti, ki je posledica časovno in obremenitveno spremi ... več  
21
Obdelava posnetka hitre kamere za identifikacijo dušenjaV zadnjih letih se metode merjenja vibracijskega odziva na podlagi posnetkov hitre kamere pospešeno razvijajo. Polega korelacije digitalnih slik, so še posebej obetavne t.i. m ... več  
20
Uporaba pametne strukturne mreže za monitoring strukturne dinamikePlatforma Arduino je v zadnjih letih bistveno pospešila razvoj majhnih samostojnih merilno-kontrolnih naprav. V okviru te naloge je treba razviti brezžičen distribuiran sistem t ... več  
19
Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicijeV letu 2007 sta Frei in Osorio (Intrinsic time-scale decomposition: time–frequency–energy analysis and real-time filtering of non-stationary signals, Proceedings of the Roya ... več  
18
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih strukturLamelirane osno simetrične strukture so pogoste predvsem v elektromotorjih in alternatorjih, ter navadno pomembno vplivajo na lastno dinamiko preostale strukture. Uporaba simetrij ... več  
17
Določitev dinamskega odziva bimetalnega ploskovnega elementa pri termičnih obremenitvah v okviru teorije absolutnih vozliščnih koordinatBimetalni ploskovnimi elementi so široko zastopani v industrijskih aplikacijah kot so: kombinirana električna zaščitna stikala. Funkcijo proženja stikalnih mehanizmov navadno ... več  
16
Modeliranje dinamskega odziva strukture pri interakciji s stacionarnim fluidomPri obravnavi dinamskega odziva realnih struktur se velikokrat srečamo z strukturami v obdanih z fluidom kot npr: trup ladij, cevovodi, jedro in tuljave v energetskih transformato ... več  
15
Nelinearna analiza dinamskega odziva cilindričnih strukturPri dinamski analizi cilindričnih struktur se velikokrat pojavi problem uklona dela strukture, pri čemer pri velikih deformacijah lahko pride do naležnega kontakta med dvema pov ... več  
14
Spremljanje dinamskih lastnosti strukture v realnem casu med vibracijskim preizkusomMed (pospešenim) vibracijskim preizkusom material v strukturi pocasi degradira, do tocke porušitve. V tem procesu se strukturna dinamika spreminja. Posledicno je razhajanje med n ... več  
13
Možnosti uporabe super-resolucije in njene omejitveIz večih zamaknjenih slik je možno rekonstruirati sliko večje resolucije. Na tem področju je narejenega že veliko. Namen naloge bi bil pregled obstojecih metod (kaj je doseglj ... več  
12
Optimizacija casa do porušitve na podlagi strukturne dinamikeZnano je, da lahko širokospektralno vzbujanje strukture z izrazito lastno dinamiko povzroci porušitev zaradi dinamicnega napetostnega stanja v materialu. Sprememba dinamskih last ... več  
11
Šest prostostno zaznavalo pospeškovZasnovati je potrebno merilno zaznavalo pospeškov za sočasen zajem šestih prostostnih stopenj. Naloga pokriva tri segmente. Prvi pokriva teorijo procesiranja merjenih signalov i ... več  
10
Vzbujanje s silo v zaprti zankiKljučna oprema pri eksperimentalnih raziskavah vibracijskega utrujanja in strukturne dinamike so elektro-dinamski stresalniki in pripadajoči krmilniki. Vibracijsko vzbujanje stre ... več  
9
Akumulacija poškodb pri utrujanju materialaPonavljajoča se obremenitev lahko povzroči utrujanje materiala ter privede do porušitve. Analiza utrujanja materiala temelji na identifikaciji in štetju obremenitvenih ciklov ... več  
8
Metode generiranja naključnih vzbujevalnih signalovPredvidena je raziskava metod generacije naključnega signala za krmiljenje elektrodinamskih stresalnikov. V nalogi bo potrebno najprej teoretično raziskati razlike med generiranj ... več  
7
Izdelava krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1Predvidena je izgradnja enostavnega krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1 in pripadajočega vizualnega uporabniškega vmesnika v programskem okolju pytho ... več  
6
Metoda naključnega upada: identifikacija modalnih parametrov pri vzbujanju iz okoliceMetoda naključnega updata (random decrement) spada med klasične pristope identifikacije modalnih parametrov pri vzbujanju iz okolice. Vzbujanje iz okolice je naključno; merjeni  ... več  
5
Uporaba zvezne valčne transformacije za identifikacijo napak na ležajih – uporaba na mobilnih napravahZvezna valčna transformacija (ZVT) se je v zadnjem desetletju dobro uveljavila na področju identifikacije dušenja dinamskih sistemov. V primerjavi z drugimi pristopi so njene pr ... več  
4
Primerjava vzbujevalnih mehanizmov pri obratovalni modalni analiziKot alternativa klasični eksperimentalni modalni analizi se je razvila obratovalna modalna analiza (OMA), ki omogoča meritev modalnih parametrov brez spremljan ... več  

3
Izdelava naprave za preverjanje masne neuravnoteženosti rotorjevMasno uravnoteženje je proces s katerim, bodisi z dodajanjem ali odvzemanjem materiala, poravnamo glavno os vztrajnostnih momentov z osjo vrtenja rotorja. S tem ... več  

2
Eksperimentalna modalna analiza z več vzbujanj in več meritev odziva hkratiV praksi je večina naprav (npr. pralni stroj, avto, letalo) izpostavljenih dinamskih obremenitvam, posledicča česar so vibracije. Ponavadi so vibracije moteč ... več  

1
Časovno-frekvenčne metode za vrednotenje vibracijske poškodbeVelikokrat je izdelek iz okolja vzbujan z naključno obremenitvijo. Po analizi strukturne dinamike frekvenčne števne metode omogočijo izračun ocene poškodob ... več