Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Magistrske naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata (tudi za raziskovalno nalogo / Prešernovo nagrado).
Poglejte tudi vsebino zaključnih nalog, ki jih za namen magistrske naloge lahko ustrezno nadgradimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
16
Using Blender for performance evaluation of image-based measurement methods in experimental mechanicsmore  
15
Pametne, samo-zavedne, 3D natisnjene dinamske strukturemore  
14
Phase-based displacement identification in digital images for vibration measurementmore  
13
Samodejno zaznavanje lokacije in orientacije pospeškomerov pri prosto vpetih strukturahmore  
12
Karakterizacija in modeliranje struktur iz ekspandiranega polistirenamore  
11
Obdelava merilnih podatkov na napravi za balansiranje rotorjevmore  
10
Eksperimentalna modalna analiza s hitro kameromore  
9
Aplikacija v oblaku za identifikacijo pomikov na podlagi obdelave digitalnih slik v programskem okolju Pythonmore  
8
Generacija naključnega signala s superpozicijo harmonskega signala za preizkuse vibracijskega utrujanjamore  
7
Izdelava laboratorijske naprave ročičnega mehanizmamore  
6
Nelinearna modalna analiza s pomočjo strojnega učenjamore  
5
Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju Modelicamore  
4
Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicijemore  
3
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih strukturmore  
2
Eksperimentalna modalna analiza z več vzbujanj in več meritev odziva hkratimore  
1
Časovno-frekvenčne metode za vrednotenje vibracijske poškodbemore