Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Magistrske naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata (tudi za raziskovalno nalogo / Prešernovo nagrado).
Poglejte tudi vsebino zaključnih nalog, ki jih za namen magistrske naloge lahko ustrezno nadgradimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
18
Phase-based displacement identification in digital images for vibration measurementmore  
17
Samodejno zaznavanje lokacije in orientacije pospeškomerov pri prosto vpetih strukturahmore  
16
Pametne, samo-zavedne, 3D natisnjene dinamske strukturemore  
15
Uporaba SensorTile bluetooth DK za eksperimentalno modalno analizomore  
14
Obdelava merilnih podatkov na napravi za balansiranje rotorjevmore  
13
Karakterizacija in modeliranje struktur iz ekspandiranega polistirenamore  
12
Eksperimentalna modalna analiza s hitro kameromore  
11
Aplikacija v oblaku za identifikacijo pomikov na podlagi obdelave digitalnih slik v programskem okolju Pythonmore  
10
Generacija naključnega signala s superpozicijo harmonskega signala za preizkuse vibracijskega utrujanjamore  
9
Razvoj magnetoreološke aktivne dušilke vibracijmore  
8
Izdelava laboratorijske naprave ročičnega mehanizmamore  
7
Strojno učenje za razločevanje strukturnih lastnostimore  
6
Nelinearna modalna analiza s pomočjo strojnega učenjamore  
5
Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju Modelicamore  
4
Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicijemore  
3
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih strukturmore  
2
Eksperimentalna modalna analiza z več vzbujanj in več meritev odziva hkratimore  
1
Časovno-frekvenčne metode za vrednotenje vibracijske poškodbemore