Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.
Dinamika strojev - izbirni predmet
Izbirni predmet v smeri Energetsko strojnišvo, usmeritev Toplotni stroji in naprave
Predavatelj
 
Professor
Miha Boltežar,PhD
Ladisk, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
miha.boltezar@fs.uni-lj.si    ⌂ ladisk.si/~boltezar/
☏ +386 1 4771 608     
Scholar Home  
Opis predmeta
Vsebina je prilagojena kandidatom z dodatno možnostjo preučevanja dinamike rotorjev ter dinamike batnih strojev.
Literatura
  • W. T. Tomson, M. D. Dahlen: Theory of Vibration with Applications, 5th Ed., Prentice Hall, 1998.
  • S. S. Rao: Mechanical Vibrations, 2nd Ed., Addison-Wesley Publishing Company, 1998.
  • D. J. Inman: Engineering Vibration, 2nd Ed., Prentice Hall, 2001.
  • A. Dimarogonas: Vibration for Engineers, 2nd. Ed., Prentice Hall, 1996.
Page created in 14 ms. Privacy