Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Dinamika togih teles

Univerzitetni študijski program, 3. letnik (1. semester)
45ur predavanj + 30ur vaj (št. pred.: 2044)
Predavatelj

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Asistenta

Docent

Martin Česnik, dr.

  martin.cesnik@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 227

Asistent

Miha Kodrič, dr.

  miha.kodric@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 614
Študijski in izpitni red
Dinamika togih teles 2022/2023
Domače naloge
moj.ladisk.si
Domače naloge sprejemate in oddajate preko spletne aplikacije (potreben je Google account).
Povezave
E-učilnica   Primeri preizkusov  
Opis predmeta
Kinetika
Ponovitev Newtonove kinetike masne točke. Kinetika sistema masnih točk in togega telesa: zakon o gibanju masnega središča, zakon o vrtilni količini, masni vztrajnostni momenti. Kinetična energija, gibalna in vrtilna količina pri rotaciji togega telesa. Kinetika vrtenja togega telesa okrog stalne osi, balansiranje rotorjev. Vztrajnik. Kinetika ravninskega gibanja togega telesa in kinetika vrtenja togega telesa okrog stalne točke. Trk in udar.
Nihanja
Nihanja z 1 prostostno stopnjo, lastna dušena, vsiljena harmonska, izolacija nihanj, meritve vibracij, kritična hitrost rotorjev. Nihanja z nekaj prostostnimi stopnjami: lastna in vsiljena harmonska z 2 prostostnima stopnjama. Posplošitev na n prostostnih stopenj, matrični zapis. Gibljivi sistemi.
Laboratorijske vaje
Laboratorijske vaje so namenjene uporabi teoretičnega znanja na praktičnih primerih in spoznavanju osnov eksperimentalnih pristopov v dinamiki ter spoznavanje fenomenologije linearnih dinamskih sistemov.
Laboratorijske vaje so sestavljene iz treh samostojnih vaj.
Literatura
V slovenskem jeziku:
V angleškem jeziku:
Spletne povezave