Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Dinamika strojev

Magistrski študijski program, smer: Mehanika gradiv, sistemov in procesov
2. letnik (3. semester)
30 ur predavanj + 30 ur vaj
Predavatelj

Profesor

Miha Boltežar, dr.

  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Cilji predmeta
Razumevanje specifične problematike iz dinamike batnih ter rotacijskih strojev. Sposobnost za določevanje vibroizolacije strojev. Razumevanje spektralnih analiz pri eksperimentalnem delu.
Kompetence:
Download
[Jermenski pogoni 1.del]   [Jermenski pogoni 2.del]   [Jermenski pogoni-predavanja]  
Primeri industrijskih projektov, ki so blizu predmetu
4
100% End of Line Control for Small Electric Motor

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2008

več   http://www.iskra-mehanizmi.si
3
Reducing engine-borne vibrations of a motorbike

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2007

več   http://www.tomos.si
2
Noise analysis of the gear-shift mechanism

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential), 2005

več   http://www.cimos.si
1
Modeling and dynamic analysis of rotor of alternator

LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential), 2004

več   http://www.iskra-ae.com/eng/index.php
Pravila izpitov
Pozitivno ocenjene laboratorijske vaje so pogoj za pristop k izpitu. Izpit je sestavljen iz pisnega izpita iz nalog ter iz pisnega izpita iz teorije. Oba dela se piše na isti dan. K izpitu (kolokviju) lahko pristopite le z veljavnim indeksom ali študentsko izkaznico. Izpit morate pisati samo na izpitno polo. Na izpitu lahko uporabljate le pole na katere pišete, pisalo, brisalo in računalo.
Literatura
Spletne povezave