Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Dinamika strojev (ECTS: 5)
3.semester druge stopnje
Smer: Mehanika sistemov, gradiv in procesov
30 ur predavanj + 30 ur vaj
Predavatelj
 
Professor
Miha Boltežar,PhD
Ladisk, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
miha.boltezar@fs.uni-lj.si    ⌂ ladisk.si/~boltezar/
☏ +386 1 4771 608     
Scholar Home  
Cilji predmeta
Razumevanje specifične problematike iz dinamike batnih ter rotacijskih strojev. Sposobnost za določevanje vibroizolacije strojev. Razumevanje spektralnih analiz pri eksperimentalnem delu.
Kompetence:
* Obvladovanje dinamičnega obnašanja rotacijskih strojev.
* Obvladovanje dinamičnega obnašanja batnih strojev.
* Razumevanje stanja strojev na podlagi procesiranja izmerjenih vibracijskih signalov
Download
[Jermenski pogoni 1.del]   [Jermenski pogoni 2.del]   [Jermenski pogoni-predavanja]  
Primeri industrijskih projektov, ki so blizu predmetu
 
4.  
100% End of Line Control for Small Electric Motor
LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2008 
more   www.iskra-mehanizmi.si
 
3.  
Reducing engine-borne vibrations of a motorbike
LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2007 
more   www.tomos.si
 
2.  
Noise analysis of the gear-shift mechanism
LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential), 2005 
more   www.cimos.si
 
1.  
Modeling and dynamic analysis of rotor of alternator
LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential), 2004 
more   www.iskra-ae.com/eng/index.php
Pravila izpitov
Pozitivno ocenjene laboratorijske vaje so pogoj za pristop k izpitu. Izpit je sestavljen iz pisnega izpita iz nalog ter iz pisnega izpita iz teorije. Oba dela se piše na isti dan. K izpitu (kolokviju) lahko pristopite le z veljavnim indeksom ali študentsko izkaznico. Izpit morate pisati samo na izpitno polo. Na izpitu lahko uporabljate le pole na katere pišete, pisalo, brisalo in računalo.
Literatura
  • Boltežar Miha: Mehanska nihanja - 1.del (2. popravljena izdaja), Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2010 - [Več o učbeniku]
  • Frolov, K.V., Furman, F.A.: Applied theory of vibration isolation systems.- New York etc. : Hemisphere, 1990. Izbrana poglavja
  • Lee, Chong-Won: Vibration analysis of rotors.- Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic, cop. 1993.- (Solid mechanics and its applications; vol. 21), izbrana poglavja
  • Shin, Kihong., Hammond, Joseph: Fundamentals of Signal Processing for Sound and Vibration Engineers, 1st Ed., Wiley VCH, 2008, izbrana poglavja
  • Astashev, V.K., Babitsky, V.I., Kolovsky, M.Z. Dynamics and Control of Machines, Series: Foundations of Engineering Mechanics, 2000, izbrana poglavja
  • Dresig H.; Holzweißig F.: Dynamics of Machinery,Theory and Applications, Springer, 2009, izbrana poglavja
  • Newland, D.E.: An introduction to random vibrations: spectral and wavelet analysis, 3rd ed.- Longman, 1997. - Izbrana poglavja
  • Griffin, M.J.: Handbook of human vibration - 2nd ed.- London etc. : Academic Press, 1994, cop. 1990. izbrana poglavja