Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Tehniška mehanika 2

Visokošolski študijski program, 2. letnik (3. semester)
60 ur predavanj + 45 ur vaj
Predavatelji

Professor

Janko Slavič, PhD

  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    

Assistant Professor

Martin Česnik, PhD

  martin.cesnik@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 227

Professor

Miha Boltežar, PhD

  miha.boltezar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 608
Študijski in izpitni red
Tehniška mehanika 2 2021/22
Domače naloge
moj.ladisk.si
Domače naloge sprejemate in oddajate preko spletne aplikacije (potreben je Google account).
Download
Učbenik: Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin   Koda, uporabljena na predavanjih   Laboratorijske vaje   Laboratorijske vaje - hidrostatika   Preizkusi   Primer izpita   Masni vztrajnostni momenti   Moodyjev diagram   Mehanska nihanja - 1.del: kazalo
Opis predmeta
Kinematika
Ponovitev kinematike točke. Kartezijev, naravni, polarni in cilindrični koordinatni sistem. Relativno gibanje.
Kinetika
Ponovitev Newtonove kinetike masne točke. Kinetika sistema masnih točk in togega telesa: zakon o gibanju masnega središča, zakon o vrtilni količini, masni vztrajnostni momenti. Kinetična energija, gibalna in vrtilna količina pri rotaciji togega telesa. Kinetika vrtenja togega telesa okrog stalne osi, balansiranje rotorjev. Vztrajnik. Kinetika ravninskega gibanja togega telesa in kinetika vrtenja togega telesa okrog stalne točke. Trk in udar.
Nihanja
Nihanja z 1 prostostno stopnjo, lastna dušena, vsiljena harmonska, izolacija nihanj, meritve vibracij, kritična hitrost rotorjev. Nihanja z nekaj prostostnimi stopnjami: lastna in vsiljena harmonska z 2 prostostnima stopnjama. Posplošitev na n prostostnih stopenj, matrični zapis. Gibljivi sistemi.
Mehanika tekočin
Lastnosti tekočin. Statika tekočin. Hidrostatična sila na površine. Vzgon. Translacija in rotacija tekočin.
Spletne povezave