Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.
Tehniška mehanika 2.l. - PA
60ur predavanj + 45ur vaj.
Predavatelja
 
Associate Professor
Janko Slavič,PhD
Ladisk, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
janko.slavic@fs.uni-lj.si    ⌂ ladisk.si/~slavic/
☏ +386 1 4771 226   jankoslavic   jankoslavic
Scholar Home  
 
Professor
Miha Boltežar,PhD
Ladisk, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
miha.boltezar@fs.uni-lj.si    ⌂ ladisk.si/~boltezar/
☏ +386 1 4771 608     
Scholar Home  
Študijski in izpitni red
[Tehniška mehanika 2016/17].
Domače naloge
moj.ladisk.si
Domače naloge sprejemate in oddajate preko spletne aplikacije (potreben je Google account).
Download
[Preizkusi]   [Učbenik: Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin]   [Laboratorijske vaje]   [Primer izpita]   [Masni vztrajnostni momenti]   [Moodyjev diagram]   [Mehanska nihanja - 1.del: kazalo]
Študentsko tekmovanje
Zmagovalec 2016: Katapult
Zmagovalec 2015: Vodna raketa
Opis predmeta
Kinematika
Ponovitev kinematike točke. Kartezijev, naravni, polarni in cilindrični koordinatni sistem. Relativno gibanje.
Kinetika
Ponovitev Newtonove kinetike masne točke. Kinetika sistema masnih točk in togega telesa: zakon o gibanju masnega središča, zakon o vrtilni količini, masni vztrajnostni momenti. Kinetična energija, gibalna in vrtilna količina pri rotaciji togega telesa. Kinetika vrtenja togega telesa okrog stalne osi, balansiranje rotorjev. Vztrajnik. Kinetika ravninskega gibanja togega telesa in kinetika vrtenja togega telesa okrog stalne točke. Trk in udar.
Nihanja
Nihanja z 1 prostostno stopnjo, lastna dušena, vsiljena harmonska, izolacija nihanj, meritve vibracij, kritična hitrost rotorjev. Nihanja z nekaj prostostnimi stopnjami: lastna in vsiljena harmonska z 2 prostostnima stopnjama. Posplošitev na n prostostnih stopenj, matrični zapis. Gibljivi sistemi.
Mehanika tekočin
Lastnosti tekočin. Statika tekočin. Hidrostatična sila na površine. Vzgon. Translacija in rotacija tekočin.
Spletne povezave
Page created in 11 ms. Privacy