Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Programiranje in numerične metode

Visokošolski študijski program, 2. letnik (4. semester)
30 ur predavanj + 30 ur vaj
Predavatelj

Profesor

Janko Slavič, dr.

  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Študijski in izpitni red
Programiranje in numerične metode.
Spremljanje sprotnega študija in predloge
Gradivo za predmet se nahaja na GitHub-u:
Izvršna oblika (izvorna oblika) ali pasivna spletna stran ali pdf dokument.

Uspeh pri sprotnem študiju spremljate preko spletne aplikacije (potreben je Google account).
moj.ladisk.si
Vprašanja in odgovori
Python: programiranje in numerične metode
Opis predmeta
Python za inženirje
Uvod v Python s knjižnicami numpy, matplotlib, scipy in drugimi.
Strojno simbolno računanje
Računanje s simboličnimi izrazi, polinomi, analitično reševanje enačb in sistemov enačb, odvajanje in integriranje, Taylorjeva vrsta, reševanje problema lastnih vrednosti.
Numerične metode
Izvori in širjenje napak pri numeričnem računanju. Reševanje sistemov linearnih enačb. Interpolacija in aproksimacija. Reševanje nelinearne enačbe. Reševanje sistemov nelinearnih enačb. Numerično odvajanje in integriranje. Numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb (začetni in robni problem).
Predmet ima dodatni poudarek na uporabi numeričnih metod v praksi.
Spletne povezave