Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.
Programiranje in numerične metode 2.l. - PA
30ur predavanj + 30ur vaj.
Predavatelj
 
Associate Professor
Janko Slavič,PhD
Ladisk, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
janko.slavic@fs.uni-lj.si    ⌂ ladisk.si/~slavic/
☏ +386 1 4771 226   jankoslavic   jankoslavic
Scholar Home  
Študijski in izpitni red
Programiranje in numerične metode 2016/17.
Spremljanje sprotnega študija in predloge
Gradivo za predmet se nahaja na GitHub-u:
github.com/jankoslavic/pypinm
Uspeh pri sprotnem študiju spremljate preko spletne aplikacije (potreben je Google account).
moj.ladisk.si
Vprašanja in odgovori
Python: programiranje in numerične metode
Opis predmeta
Python za inženirje
Uvod v Python s knjižnicami numpy, matplotlib, scipy in drugimi.
Strojno simbolno računanje
Računanje s simboličnimi izrazi, polinomi, analitično reševanje enačb in sistemov enačb, odvajanje in integriranje, Taylorjeva vrsta, reševanje problema lastnih vrednosti.
Numerične metode
Izvori in širjenje napak pri numeričnem računanju. Reševanje sistemov linearnih enačb. Interpolacija in aproksimacija. Reševanje nelinearne enačbe. Reševanje sistemov nelinearnih enačb. Numerično odvajanje in integriranje. Numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb (začetni in robni problem).
Predmet ima dodatni poudarek na uporabi numeričnih metod v praksi.
Spletne povezave
Page created in 12 ms. Privacy