Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Časovno-frekvenčne metode za vrednotenje vibracijske poškodbe
 
Časovno-frekvenčne metode za vrednotenje vibracijske poškodbe
 
more  
Abstract

Velikokrat je izdelek iz okolja vzbujan z naključno obremenitvijo. Po analizi strukturne dinamike frekvenčne števne metode omogočijo izračun ocene poškodobe, ki je izjemno hiter v primerjavi s konvencionalnimi časovnimi števnimi metodami. S tem so omogočene nove možnosti pri analizi s končnimi elementi, ki sicer zaradi računske zahtevnosti ne bi bile dostopne. Naključni signal se karakterizira na podlagi izmerjene časovne zgodovine. Običajen je prehod v frekvenčno domeno z uporabo Fourierove transformacije, pri čemer je potrebno upoštevati različne lastnosti obravnavanega signala. Izbira parametrov pri izvedbi Fourierove transformacije lahko ključno vpliva na točnost ocene poškodbe v frekvenčni domeni.

V okviru diplomske naloge boste z uporabo časovno-frekvenčne a) Fourierjeve okenske transformacije in b) zvezne valčne transformacije analizirali vpliv nestacionarnosti procesa na oceno vibracijske poškodbe z uporabo različnih frekvenčnih metod (Dirlik, Tovo-Benasicutti,...).

Page created in 17 ms. Privacy