Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Izdelava naprave za preverjanje masne neuravnoteženosti rotorjevPovzetek

Masno uravnoteženje je proces s katerim, bodisi z dodajanjem ali odvzemanjem materiala, poravnamo glavno os vztrajnostnih momentov z osjo vrtenja rotorja. S tem dosežemo zmanjšanje centrifugalnih sil, ki delujejo na rotor, posledično pa se zmanjšajo tudi vibracije, hrup in s tem povezana obraba strojnih delov. Potrošniki po vsem svetu še naprej zahtevajo določeno vrednost izdelkov, katere kupijo. Zahtevajo kvaliteten proizvod, ki mora biti manjši, lažji, učinkovitejši, močnejši, tišji, gladko tekoč in imeti daljšo življenjsko dobo. Masno uravnoteženje izdelkov lahko prispeva k vsaki od naštetih kvalitet in je eden od najbolj stroškovno učinkovitih načinov za zagotavljanje dodane vrednosti. Masno uravnoteženje izvajamo z napravami za masno uravnoteženje. Takšna naprava najprej zazna, kakšna je neuravnoteženost rotorja in kje se nahaja, v naslednjem koraku pa neuravnoteženost korigira. Glede na izbrano napravo lahko neuravnoteženost korigiramo z dodajanjem, odvzemanjem ali prerazporejanjem mase na eni, dveh ali celo več ravninah. Naprave delimo na naprave s pomičnimi podporami (ang. soft suspension balancers) ali naprave z mehkim uležajenjem (ang. soft bearing balancers), na sliki zgoraj, in naprave s togimi podporami (ang. hard suspension balancers) ali naprave s togim uležajenjem (ang. hard bearing balancers), na sliki spodaj. Naprave s pomičnimi podporami obratujejo v področju nad lastnimi frekvencami sistema in merijo horizontalne pomike (amplitude vibracij) na ležajnih mestih, ki so povezani z neuravnoteženostjo rotorja. Naprave s togimi podporami pa obratujejo v področju pod lastnimi frekvencami sistema in merijo silo v podporah, ki jo generira vrteči se rotor. Amplitude vibracij so zelo majhne in centrifugalne sile posledično zelo velike. V okviru te diplomske naloge je potrebno ugotoviti prednosti prvih in drugih naprav, se na podlagi rotorja, ki ga želimo masno uravnotežiti odločiti za boljšo izvedbo, nato pa izvesti model konstrukcije naprave za določitev in korekcijo masne neuravnoteženosti, ter poiskati pravilne merilne senzorje.