Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Eksperimentalna modalna analiza z več vzbujanj in več meritev odziva hkratiAbstract

V praksi je večina naprav (npr. pralni stroj, avto, letalo) izpostavljenih dinamskih obremenitvam, posledicča česar so vibracije. Ponavadi so vibracije moteč dejavnik na okolico, zato so v največ primerih nezaželjene (npr. tresenje avtomobila), v nekaterih primerih pa so koristne (npr. vibracijske naprave). Področje, ki se ukvarja z dinamiko sistemov se imenuje strukturna dinamika. V strukturni dinamiki so dinamski sistemi obravnavani z analitičnimi (numeričnimi) ter eksperimentalnimi pristopi. Kadar želimo nek dinamski sistem natančno analizirati je potrebno izdelati validiran numerični model. Validacija modela je izvedena na podlagi dinamskih parametrov realne strukture. Dinamske parametre se ponavadi določi z Eksperimentalno Modalno Analizo (EMA). Ta pristop temelji na eksperimentalni določitvi Frekvenčnih Prenosnih Funkcij (FPF) iz katerih so dinamski parametri določeni z identifikacijskimi metodami. V EMA so najbolj razširene SISO (angl. Single-Input Single-Output) metode pri katerih je vzbujanje na enem mestu in tudi meritev odziva na enem mestu. V primeru komplesnejših ter visoko dušenih struktur te metode niso primerne, saj strukture v eni točki ni mogoče ustrezno vzbuditi. V takih primerih je potrebno uporabiti MIMO metode (angl. Multi-Input Multi-Output). Struktura je v tem primeru vzbujana in odziv izmerjen na več lokacijah hkrati. Diplomsko delo bo torej osredotočeno na EMA z MIMO metodami. Potrebno je raziskati eksperimentalne in analitične (numerične) pristope MIMO metod. Diplosko delo bo obsegalo tudi praktični primer. Vir slike: www.spacetechexpo.com