Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Karakterizacija materialov za vibracijsko zaščito rokPovzetek
Človek pri delu z ročnimi orodji prejema zdravju škodljive vibracije, kar vodi v resne poškodbe rok. Čeprav poznamo več vrst zaščite rok, se zadnje čase uveljavlja predvsem uporaba antivibracijski rokavic, ki zmanjšujejo vnos vibracij v roke. Vibroizolacijske materiale, iz katerih izdelujemo antivibracijske rokavice, se kljub napredkom v modeliranju biodinamičnega odziva rok še vedno išče eksperimentalno. V okviru diplomske teme se najprej osvoji teoretične osnove merjenja dinamskega odziva struktur. Potrebno je zasnovati preprost merilni sistem, ki bo temeljil na principih biodinamike in bo sposoben meriti dinamski odziv dlani ali pa prstov. Roko se bo nato ovilo v različne vibroizolacijske materiale in pomerilo odzive. Na podlagi meritev se bo ocenilo, kateri material najboljše zaščiti roko red negativnimi vplivi vibracij.