Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Preverjanje principa superpozicije pri meritvah prstaPovzetek
Biodinamika je veda, ki se ukvarja z vplivom vibracij na človeka. Ker velik del vibracij vstopa v človeško telo skozi prste, želimo natančno izmeriti njihov biodinamični odziv in jih tudi kvalitetno modelirati. Zaradi nelinearnega odziva prsta je to zahtevna naloga, zato želimo meritev prsta razbiti na posamezne členke. V okviru te diplomske naloge je zato potrebno preveriti ali pri meritvah biodinamičnih odzivov prstov velja načelo superpozicije. Pomeriti je torej potrebno odziv posameznih delov prsta, te odzive sešteti in jih primerjati s pomerjenim odzivom celotnega prsta. Prvi korak k cilju bo osvojitev teorije merjenja dinamskega odziva splošnih struktur, spoznalo pa se bo tudi teorijo biodinamičnega odziva. Razviti je potrebno ustrezen merilni pristop za merjenje odziva posameznih delov prstov in na koncu potrditi oziroma ovržti tezo superpozicije.