Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Uporaba zvezne valčne transformacije za identifikacijo napak na ležajih – uporaba na mobilnih napravahPovzetek
Zvezna valčna transformacija (ZVT) se je v zadnjem desetletju dobro uveljavila na področju identifikacije dušenja dinamskih sistemov. V primerjavi z drugimi pristopi so njene prednosti predvsem v tem, da je primerna za analizo sistemov z več prostostnimi stopnjami, da je primerna tudi za nelinearne sisteme, da je odporna na relativno veliko mero šuma in da omogoča analizo dinamskih odzivov, ki so si v frekvenčni domeni relativno blizu. Uporaba ZVT za identifikacijo napak na ležajih je že bila raziskana, vendar pa jo je zaradi relativno velike procesorske moči potrebno prilagoditi za hitro izvajanje na mobilnih napravah. Ravno v prilagoditivi ZVT za identifikacijo napak na ležajih se pričakuje znanstveni doprinos. V okviru prijavljene teme je potrebno najprej osvojiti teoretične osnove zvezne valčne transformacije, nato raziskati posebnosti mobilnih aplikacij. Na koncu je potrebno ZVT prilagoditi specifični aplikaciji na mobilnih napravah ter poskrbeti za implementacijo. Predlagani pristop je potrebno preveriti na vsaj enem primeru iz prakse.