Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Sinhrono stiskanje zvezne valčne transformacije za identifikacijo dušenjaAbstract
Zvezna valčna transformacija se je v zadnjem desetletju dobro uveljavila na področju identifikacije dušenja dinamskih sistemov. V primerjavi z drugimi pristopi so njene prednosti predvsem v tem, da je primerna za analizo sistemov z več prostostnimi stopnjami, da je primerna tudi za nelinearne sisteme, da je odporna na relativno veliko mero šuma in da omogoča analizo dinamskih odzivov, ki so si v frekvenčni domeni relativno blizu. Ena izmed raziskovalk, ki je pomembneje vplivala na področje zvezne valčne transformacije, je bila Ingrid Daubechies; ta raziskovalka je v letu 2011 s soavtorji objavila članek z naslovom: “Synchrosqueezed Wavelet Transforms: a Tool for Empirical Mode”, ki obravnava novi pristop sinhronega stiskanja osnovne valčne funkcije in na tak način rekonstruira izvorno časovno-frekvenčne vsebnosti dinamskega sistema. V okviru prijavljene teme je potrebno najprej osvojiti teoretične osnove zvezne valčne transformacije, nato sinhrono stiskane zvezne valčne transformacije in oboje smiselno prilagoditi za identifikacijo dušenja dinamskih sistemov. Predlagani pristop je potrebno preveriti na vsaj enem primeru iz prakse.