Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Karakterizacija obrabe rezilnega orodja preko spremljanja vibracijskega odziva sistema

Diploma thesis, LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, August 2022

https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=139006&lang=slv
Povzetek
Konsistentna izdelava komponent, ki izpolnjujejo visoke standarde kvalitete, zahteva visoko zanesljivost proizvodnega procesa. V primeru mehanskega odvzemanja materiala visoka zanesljivost zahteva spremljanje stanja obrabe orodja za odrezavanje, saj le–ta vpliva na kvaliteto površine obdelovanca. Preko spremljanja obrabe orodja lahko izvajamo proces prediktivnega vzdrževanja in s tem zmanjšamo izmet v fazi proizvodnega procesa. Velik potencial na tem področju predstavlja uporaba posrednih metod, saj je moč v realnem času detektirati stanje rezilnega orodja. Glavni izziv na področju razvoja posrednih metod merjenja obrabe orodja predstavlja karakterizacija povezave med obrabo in merjeno veličino. V sklopu obravnavanega dela smo razvili metodo posrednega merjenja obrabe preko spremljanja vibracijskega odziva orodja. Merjene signale smo v skladu z metodo MSSA (ang. Multi-channel Singular Spectrum Analysis) za razcep časovnih vrst razčlenili na posamezne komponente. Na osnovi izbranih cenilk porazdelitve MSSA komponent vibracijskega odziva smo z uporabo nevronskih mrež preko regresijskega pristopa in klasifikacije identificirali stopnjo obrabe rezilnega orodja. Pri tem smo pokazali, da cenilke parametrov porazdelitve MSSA komponent omogočajo natančnejšo identifikacijo obrabe kot cenilke merjenih signalov.