Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
3D natisnjeni robotPovzetek
Tehnologija 3d tiskanja omogoča poleg izdelave kompleksnih struktur tudi strukture, ki so sposobne zaznavanja dražljajev. V kombinaciji s klasičnimi električnimi komponentami (upor, Arduino, elektromotor, itd.) je tako mogoče izdelati robota, ki je sposoben zaznavanja dražljajev. V magistrski nalogi bo potrebno izdelati 3D natisnjenega robota z vgrajenim 3D natisnjenim piezoupornim zaznavalom deformacij, ki bo sposoben opravljati in zaznavati gibanje in se ustrezno odzivati. Magistrska naloga je primerna za študente z veseljem do 3D printanja, konstruiranja, programiranja in praktičnega dela.

(vir slike)