Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Vibracijsko utrujanje s spektralnimi metodami: od strukturne dinamike do utrujenostne poškodbe - teorija in eksperiment
 J. Slavič, M. Mršnik, M. Česnik, J. Javh and M. Boltežar
Elsevier, Sep 2020

Povzetek
Založba Elsevier je izdala monografijo raziskovalcev Fakultete za strojništvo, UL. Gre za prvo znanstveno monografijo, ki združuje strukturno dinamiko z visokociklično poškodovanostjo struktur in izdelkov ter je rezultat več desetletnega raziskovalno-aplikativnega napora Laboratorija za dinamiko strojev in konstrukcij. Vibracijsko utrujanje s spektralnimi metodami povezuje teorijo strukturne dinamike z visokociklično utrujanjem vibracijsko vzbujenih struktur. Monografija je razdeljena na dva dela, prvi del obravnava teoretično ozadje, drugi del pa predstavi izbrane eksperimentalne raziskave. Teoretični del se prične s teorijo strukturne dinamike ter poveže enoosno in večosno vibracijsko obremenjevanje s teorijo strukturne dinamike in obdelave signalov. Podrobno so zajeti vidiki obdelave signalov v časovni in frekvenčni domeni, obdelava signalov je povezana s teorijo strukturne dinamike in števnimi metodami v frekvenčni metodi. Teorija vključuje tudi procese z ne-normalno verjetnostno porazdelitvijo in tudi nestacionarne procese. Na koncu teoretičnega dela so predstavljene zadnje raziskave na področju večosnega utrujanja. Posamezna poglavja teoretičnega dela knjige imajo aplikativno odslikavo v poglavjih izbranih eksperimentalnih raziskavah. Ta knjiga je namenjena inženirjem, podiplomskim študentom, raziskovalcem in strokovnjakom iz industrije, ki delajo na področju vzdržljivosti na vibracijske obremenitve.