Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Samodejno zaznavanje lokacije in orientacije pospeškomerov pri prosto vpetih strukturahAbstract
Pri meritvah v strukturni dinamiki pogosto potrebujemo lokacijo in orientacijo pospeškomera. V ta namen se pogosto uporabljajo zahtevni merilni postopki ali dodatna merilna oprema. Namen magistrske naloge je ponoviti nedavno objavljeno raziskavo (On a method for finding position and orientation of accelerometers from their signals, Tcherniak in Schwaab, MSSP 2020), kjer so raziskovalci na podlagi gibanja togega telesa uspeli identificirati lego in orientacijo merilnih pospeškomerov. Naloga je zahtevna iz stališča strukturne dinamike, procesiranja signalov ter numeričnih metod. Vir slike: omenjen članek.