Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Uporaba SensorTile bluetooth DK za eksperimentalno modalno analizoAbstract
Cilj naloge je izvesti eksperimentalno modalano analizo s pomočjo modula SenzorTile. Proizvajalec modula ponuja tako development kit, kakor tudi določene predpripravljene programske pakete oz. paket za razvoj programske opreme. Študent bo v okviru magistrske naloge preučil potrebno dokumentacijo, pripravil program za zajem, eksperimentalno modalno analizo ter vizualizacijo rezultatov (vse predvidoma v okolju Python). Uporabo bo prikazal na vsaj enem realnem primeru.