Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Uporaba SensorTile bluetooth DK za merjenje vibracij z namenom monitoringaPovzetek
Cilj naloge je merjenje vibracij s pomočjo modula SenzorTile. Proizvajalec modula ponuja tako development kit, kakor tudi določene predpripravljene programske pakete oz. paket za razvoj programske opreme. Študent bo v okviru zaključne naloge preučil potrebno dokumentacijo, pripravil program za zajem, ter analiziral dinamske lastnosti sistema (npr. uporabno frekvenčno področje, dinamična globina, časovna zakasnitev).