Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Topološka optimizacija dinamskih lastnosti izbranega izdelkaAbstract
Cilj naloge osvojitev znanja analize struktur s pomočjo topološke optimizacije. V ta namen je najprej potrebno preučiti obstoječe stanje področja, nakar se na izbranem izdelku izvede topološka optimizacija znotraj programskega okolja ANSYS.