Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Karakterizacija in modeliranje struktur iz ekspandiranega polistirenaAbstract
Ekspandiran polistiren je eden od najpogosteje uporabljanih materialov za embaliranje občutljivih izdelkov, ki morajo iz proizvodnje do kupca prispeti nepoškodovani. Navkljub pogosti uporabi pa je ekspandiran polistiren kompleksen material, ki izkazuje nelinearne karakteristike tako v odvisnosti od deformacije kot tudi od hitrosti deformacije. Namen naloge je preučiti karakteristike ekspandiranega polistirena izbrane gostote ter jih vključiti v numerični model. Sledi modeliranje odziva strukture iz ekspandiranega polistirena pri statični obremenitvi z nelinearno statično analizo ter pri udarni obremenitvi z eksplisitno transientno analizo. Izvesti je potrebno tudi dejanske eksperimente statične in udarne obremenitve strukture iz ekspandiranega polistirena ter rezultate primerjati z numeričnimi izračuni.