Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Experimental modal analysis with high-speed cameraAbstract
Eksperimentalna modalna analiza je postopek identifikacije modalnih parametrov (lastna frekvenca, faktor dušenja) na podlagi pomerjenega vibracijskega odziva strukture. Med novejšimi pristopi je merjenje odziva s pomočjo hitre kamere, kar nam omogoča veliko prostorsko ločljivost, prinaša pa tudi nekaj slabosti. Cilj naloge je raziskati različne možnosti za identifikacijo pomikov na podlagi posnetka s hitre kamere in raziskati primerne načine identifikacije modalnih parametrov. Tekom naloge bo potrebno opraviti eksperiment v laboratoriju. Identifikacijo pomikov in modalnih parametrov bo potrebno implementirati v programskem okolju Python.

Contact: Janko Slavič