Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Aplikacija v oblaku za identifikacijo pomikov na podlagi obdelave digitalnih slik v programskem okolju PythonAbstract
Z razvojem informacijskih tehnologij ponudba programskih orodij v oblaku postaja ena najbolj priljubljenih načinov distribucije. Prav tako so metode meritev kinematike v mehanskih procesih na podlagi digitalnih slik v zadnjem času močno pridobile na veljavi. Programsko okolje Python ponuja različne možnosti in orodja za izdelavo spletnih aplikacij, razvijajo pa se tudi odprtokodna orodja za identifikacijo pomikov v slikah. Cilj magistrske naloge je raziskati različne tonamenske odprtokodne pakete in implementirati sistem slikovnega merjenja pomikov z uporabniškim vmesnikom v obliki spletne aplikacije in možnostjo distribucije v oblaku.

Kontakt: Janko Slavič