Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Generacija naključnega signala s superpozicijo harmonskega signala za preizkuse vibracijskega utrujanjaAbstract
Naloga predvideva preučitev, izdelavo in preverbo algoritma, ki bo v realnem času zagotavljal naključen signal s superpozicijo večih sinusnih signalov različnih frekvenc v treh različnih medsebojno odvisnih smereh. Kontrolni algoritem naj temelji na Hermitovih polinomih ter mora omogočati tudi uravnavanje sploščenosti naključnega signala ter faznega zamika med harmonskimi signali enake frekvence v različnih smereh. Za več informacij vas vljudno usmerjamo na članek, ki je tudi vir priložene slike.