Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Numerično modeliranje trka v okviru eksplicitne dinamikePovzetek
Dinamika trka se med drugim uporablja pri analizi prometnih nezgod, to je pri t.i. crash testih vozil, pri analizi padca izdelkov na tla, v orožarski industriji ... Omenjene primere se običajno simulira z uporabo eksplicitnih metod, ki izračunajo bodoče rešitve na podlagi trenutnega stanja. Za te metode je tipičen zelo majhen časovni korak, kar se izraža v dolgih računskih časih. V okviru te zaključne naloge boste spoznali osnove numeričnega modeliranja eksplicitne dinamike v okviru programskega paketa Ansys. Pri modeliranju boste dali večji povdarek na definicijo materialov, deformabilnost telesa ter preverjanju morebitni porušitvi. Končni cilj naloge je pripraviti preprosto eksplicitno simulacijo trka deformabilnega telesa v deformabilno ploščo pri večih različnih hitrostih.