Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Razvoj magnetoreološke aktivne dušilke vibracijAbstract
Zadnje znanstvene raziskave potrjujejo uporabnost aktivnih dušilnih elementov v obliki magnetoreološke tekočine. Taki tekočini lahko hipno spreminjajo togostno/dušilne parametre in jih tako prilagajajo trenutnemu dinamičnemu stanju dinamskega sistema. Da se kandidat opremi s potrebnimi osnovami, bi najprej pregledal relevantno teorijo, nato pa bi razvil dušilko z magnetoreološko tekočino. V nadaljevanju bi bilo potrebno karakterizirati dinamske lastnosti take dušilke in jo uporabiti na konkretnem primeru iz prakse. Magistrska naloga je znanstveno-raziskovalno naravnana. (Slika vzeta iz: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2016.06.020)