Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Izdelava laboratorijske naprave ročičnega mehanizmaAbstract
Ročični mehanizem predstavlja pogosto uporabljen strojni element in je tipičen primer kinematskega mehanizma pri katerem se krožno gibanje pretvori v translatorno gibanje. V sklopu magistrske naloge bo potrebno prvo matematično popisati kinematiko tovrstnega mehanizma ter zasnovati laboratorijsko napravo. Sistem naj bo krmiljen z koračnim motorjem, translatorni premik bata pa se bo spremljal z uporabo linearnega zaznavala pomika. V smeri kompaktne izvedbe bo krmiljenje izvedeno z uporabo računalnika Raspberry Pi ter zaslona na dotik. Uporabniški vmesnik pa bo izveden z uporabo programskega paketa Python.