Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Strojno učenje za razločevanje strukturnih lastnostiAbstract
Strukturne lastnosti enolično identificirajo stanje merjene strukture. Klasično izmerjene veličine (npr. lastne frekvence, dušenje) povezujemo s podatki modela in nato na podlagi odstopanj od pričakovanih vrednosti klasificiramo merjence. Namen magistrkse naloge je preučiti osnove strojnega učenja ter nekatere numerične implementacije (npr. scikit-learn, Orange). Osvojeno znanje boste uporabili na konkretnih meritvah.