Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Nelinearna modalna analiza s pomočjo strojnega učenjaAbstract
Linearna eksperimentalna modalna analiza je primerna za dinamske sisteme pri katerih lahko predpostavimo linearnost med vzbujanjem in odzivom. V letu 2017 je bil objavljen znanstveni članek A machine learning approach to nonlinear modal analysis (MSSP, K. Worden in P.L Green) kateri uvede strojno učenje za nelinearno modalno analizo. Namen magistrske naloge je najprej osvojiti potrebno znanje članka, nato pa ga nadgraditi.