Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Identifikacija dinamskih lastnosti tankih linijskih strukturAbstract
Za modeliranje dinamskega odziva tankih linijskih struktur se navadno poslužujemo metode končnih elementov. Ker je pri linijskih strukturah ena dimenzija bolj izrazita od ostalih dveh se za mreženje uporablja poleg klasičnih 3D elementov tudi lupinske ter nosilčne elemente. V sklopu naloge je potrebno osvojiti osnove metode končnih elementov v programskem okolju ANSYS APDL. Nadalje je potrebno izvesti primerjavo odziva z uporabo različnih tipov elementov.