Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Dinamski model elise helikopterjaAbstract
V zadnjih dveh desetletjih se metoda absolutnih vozliščnih koordinat pospešeno razvija. Gre za inkrementalno metodo končnih elementov, ki je namenjena simulaciji prožnih teles izpostavljenim velikim premikom ter deformacijam. V sklopu naloge je potrebno osvojiti zapis enostavnih nosilčnih elementov v okviru teorije absolutnih vozliščnih koordinat. Omenjene elemente naj se v naslednji fazi uporabi za zapis dinamskega modela helikopterske elise v fazi zagona.