Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju Modelica
 
Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju Modelica
 
more  
Abstract
V okviru magistrske naloge je treba preučiti principe objektno orientiranega modeliranja dinamskih sistemov v okolju OpenModelica. Razviti bo treba tudi eksperimentalno validirani model za realno industrijsko aplikacijo. Magistrska naloga zahteva dobro znanje in veselje iz predmeta Višja dinamika, prednost je poznavanje programskega jezika Python.
Page created in 17 ms. Privacy