Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju ModelicaAbstract
V okviru magistrske naloge je treba preučiti principe objektno orientiranega modeliranja dinamskih sistemov v okolju OpenModelica. Razviti bo treba tudi eksperimentalno validirani model za realno industrijsko aplikacijo. Magistrska naloga zahteva dobro znanje in veselje iz predmeta Višja dinamika, prednost je poznavanje programskega jezika Python.