Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Dinamika sistema togih teles v okviru PyDyAbstract
V okviru zaključne naloge je treba preučiti python paket za simuliranje dinamike sistema togih teles PyDy. Paket predstavlja nadgradnjo paketa Sympy za simbolno reševanje enačb v okviru programskega jezika Python. Osvojeno znanje je treba predstaviti na vsaj enem primeru sistema togih teles iz strojniške prakse. Zaključna naloga zahteva dobro znanje in veselje iz predmetov Numerične metode in Dinamike togih teles.