Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Polimerni piezo merilni lističi za identifikacijo dinamskih veličin
 
Polimerni piezo merilni lističi za identifikacijo dinamskih veličin
 
more  
Abstract
V zadnjih letih so se na trgu pojavili polimerni piezo merilni lističi, ki zaradi svoje nizke cene predstavljajo alternativo uveljavljenim uporovnim merilnim lističem ter piezo-kristalnim zaznavalom deformacij. V nalogi bo najprej potrebno preučiti teorijo delovanja polimernih piezo merilnih lističev ter njihove prednosti in slabosti za meritve v dinamiki. V drugem delu naloge je potreben študij merilne tehnike v dinamiki in izgradnja preskuševališča, kjer bo ugotovitve potrebno eksperimentalno potrditi na vsaj enem realnem primeru. Od kandidata se pričakuje tudi osnovno poznavanje elektronike in procesiranja signalov.
Page created in 14 ms. Privacy