Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Polimerni piezo merilni lističi za identifikacijo dinamskih veličinPovzetek
V zadnjih letih so se na trgu pojavili polimerni piezo merilni lističi, ki zaradi svoje nizke cene predstavljajo alternativo uveljavljenim uporovnim merilnim lističem ter piezo-kristalnim zaznavalom deformacij. V nalogi bo najprej potrebno preučiti teorijo delovanja polimernih piezo merilnih lističev ter njihove prednosti in slabosti za meritve v dinamiki. V drugem delu naloge je potreben študij merilne tehnike v dinamiki in izgradnja preskuševališča, kjer bo ugotovitve potrebno eksperimentalno potrditi na vsaj enem realnem primeru. Od kandidata se pričakuje tudi osnovno poznavanje elektronike in procesiranja signalov.