Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Optimizacija količine nanosa umetnih smol na nosilec motorja za dušenje vibracij
 
Optimizacija količine nanosa umetnih smol na nosilec motorja za dušenje vibracij
 
more  
Abstract
V nalogi bo potrebno numerično ali eksperimentalno optimizirati parametre nanosa iz umetnih smol ki vplivajo na dušenje nosilca motorja. Potrebno je poiskati in pregledati ustrezno literaturo s področja dušenja vibracij in optimizacije ter pripraviti optimirano rešitev količine nanosa iz umetnih smol na nosilca motorja.
Page created in 14 ms. Privacy