Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Optimizacija količine nanosa umetnih smol na nosilec motorja za dušenje vibracijPovzetek
V nalogi bo potrebno numerično ali eksperimentalno optimizirati parametre nanosa iz umetnih smol ki vplivajo na dušenje nosilca motorja. Potrebno je poiskati in pregledati ustrezno literaturo s področja dušenja vibracij in optimizacije ter pripraviti optimirano rešitev količine nanosa iz umetnih smol na nosilca motorja.