Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Raziskava vpliva nanosa umetnih smol na dušenje vibracij
 
Raziskava vpliva nanosa umetnih smol na dušenje vibracij
 
more  
Abstract
V nalogi bo potrebno eksperimentalno določiti in analizirati parametre nanosa iz umetnih smol ki vplivajo na dušenje plošče. Nato je potrebno poiskati in pregledati ustrezno literaturo s področja dušenja vibracij in pripraviti poenostavljen model izračuna dušenega odziva plošče, ki upošteva ugotovljene parametre nanosa.
Page created in 17 ms. Privacy