Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Raziskava vpliva nanosa umetnih smol na dušenje vibracijPovzetek
V nalogi bo potrebno eksperimentalno določiti in analizirati parametre nanosa iz umetnih smol ki vplivajo na dušenje plošče. Nato je potrebno poiskati in pregledati ustrezno literaturo s področja dušenja vibracij in pripraviti poenostavljen model izračuna dušenega odziva plošče, ki upošteva ugotovljene parametre nanosa.