Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Optimizacija casa do porušitve na podlagi strukturne dinamikePovzetek
Znano je, da lahko širokospektralno vzbujanje strukture z izrazito lastno dinamiko povzroci porušitev zaradi dinamicnega napetostnega stanja v materialu. Sprememba dinamskih lastnosti strukture ima tako direkten vpliv na cas do porušitve.

V sklopu magistrske naloge boste proucili razlicne možnost optimizacije casa do porušitve na podlagi sprememb lastne dinamike proucevane strukture. K optimizacji se lahko pristopi tako numericno kot eksperimentalno.